Yuuko Daike (Kyôko Suzuki)

1996
- Kidzu ritan (aka Kids Return)
1997
- Hana-bi (aka Fireworks)
1999
- Kikujiro no natsu (aka Kikujiro)
2000

- Ju-on (TV)
- Ju-on 2 (TV)
2002
- Dolls
2003
- Zatoichi

[Back to Ju-on 2, TV Version] [Back to Zatoichi] [Home] [Email]