Denden - Filmography (Officer Fumada in Uzumaki, Oida in Cure)

1997
- Cure (aka Kyua)
1998
- Love Letter
1999
- Gojira ni-sen mireniamu (aka G2K: Godzilla 2000, aka G2K: Millennium, aka Godzilla 2000, aka Godzilla 2000: Millennium, aka Godzilla Millenium, aka Gojira 2000)
2000
- Oboreru sakana
- Uzumaki (aka Spiral, aka Vortex)
- Ju-on (TV)
- Ju-on 2 (TV)

[Back to Uzumaki] [Back to Cure] [Back to Ju-on 2, TV Version] [Home] [Email]