Yun-su Jeon (Director)

2001
- Besame Mucho
2002
- Yesterday
2005
- My Girl and I (aka Parang-juuibo)
2007
- Changing Partners (aka Jigeum sarangha-neun saramgwa salgo issumnika?, aka Love Now)
- Le Grand Chef (aka Sik-gaek, aka Best Chef)
2008
- My Wife Got Married (aka A-nae-ga kyeol-hon-haet-da)
- Portrait of a Beauty (aka Mi-in-do)

~

[Back to Yesterday] [Home] [Email]