Yun Jong-chan - Filmography (Director)

2001
- Sorum (aka Goosebumps)
2005
- Cheong yeon (aka Blue Swallow)

[Back to Sorum] [Home] [Email]