Yuki Amami (Miki Bonomiya)

1996
- Countdown (aka Kurisumasu mokushi-roku, aka Serial Bomber
)
1998
- Misty
1999
- Kuro no tenshi Vol. 2 (aka Black Angel Vol. 2)
2001
- Inugami
- Rendan (aka Quartet for Two)
2002
- "Toshiie to matsu: kaga hyakumangoku monogatari" (TV series)
- Sennen no koi - hikaru genji monogatari (aka Genji: A Thousand-Year Love)
- Totsunyuseyo! Asama sanso jiken (aka The Choice of Hercules)
- Utsutsu

[Back to Inugami] [Home] [Email]