Yoshiyuki Morishita - Filmography (Toshi)

1996
- Kidzu ritan (aka Kids Return)
1998
- Samehada otoko to momojiri onna (aka Shark Skin Man and Peach Hip Girl)
2000

- Wild Zero
- Sebunzu feisu
2001
- Kakashi (aka Scarecrow)
2002
- Border Line

[Back to Wild Zero] [Back to Kakashi] [Home] [Email]