Wellson Chin (aka Sing Wai Chin, aka Shengwei Qian) (director)

1986
- Nui ji za pai jun (aka Naughty Boys)
1990
- Tian shi zhuo jian (aka Ghostly Vixen)
- Tai yang zhi zi (aka Prince of the Sun)
- Huang jia du chuan (aka The Inspector Wears Skirts III, aka Raid on Royal Casino Marine)
- The Cruel Kind
1992
- Ba wang hua: Chong chu jiang hu (aka The Inspector Wears Skirts 4)
1993
- Qi yue shie si (aka Thou Shalt Not Swear)
- Heonggong ya fungkwong (aka Crazy Hong Kong, aka The Gods Must Be Crazy IV, aka Xianggang ye feng kuang)
1994
- Zheng yue shi wu zhi yi sheng yi shi (aka The Third Full Moon)
1995
- Zhong sheng da shi (aka Once in a Lifetime)
- Er yue san shi (aka The Day That Doesn't Exist)
1996
- Qi yue shi san zhi long po (aka 100 Ways to Kill Yourself, aka 1001 Ways to Kill Yourself, aka Chat yuet sap saam ji lung poh, aka July 13: Dragon Granny, aka July 13th)
1997
-
Temegotchi (aka Si yu si ri)
- Meng gui tong xiao pei zhu ni (aka 24 Hours Ghost Story, aka Maang gwai tung siu pooi chu lei)

1999
- Sin bu sin yao ni (aka Believe It or Not)
2002
- The Era of Vampire (aka Tsui Hark's Vampire Hunters)

[Back to Temegotchi] [Home] [Email]