Tsuyoshi Ujiki- Filmography (Makoto Sakuma)

1996
- Yatsu haka-mura (aka The 8-Tomb Village)
1997
- Cure (aka Kyua)
- Full Metal gokudô (aka Full Metal Yakuza)
1998
- Tsukisoibito no uta
- Ai o kou hito (aka Begging For Love)
1999
- Dora-heita
2001
- Kah-chan (aka Big Mama)
2003
- Robokon (aka Robot Contest)

[Back to Cure] [Back to Full Metal Yakuza] [Home] [Email]