Norio Tsuruta - Filmography (Director, Ring 0, Kakashi and Premonition)

1991
- Honto ni atta kowai hanashi
1992
- Honto ni atta kowai hanashi: Dai-ni-ya
- Shin honto ni atta kowai hanashi: Yuugen-kai
1996

- Norowareta bijo-tachi: Akuryô kaidan
- Shin rei bideo I: Shinrei shashin-shuu
- Shin rei bideo II: Kyôfu taikendan-shuu
- Borei Gakkyn
- Akuryo kaidan noroyareta bijotachi
1999
- Shin rei bideo IV: Kyôfu taikendan
- Shin rei bideo III: Kyôfu shinrei shashin
2000
- Ringu 0: Baasudei (aka Ring 0: Birthday)
2001
- Kakashi
2004
- Premonition (aka Yogen, aka J-Horror Theatre Vol. 2, aka J horaa shiataa 2)
- Suiyô puremia: sekai saikyô J horâ SP Nihon no kowai yoru (TV)

[Back to Ring 0] [Back to Kakashi] [Back to Premonition] [Home] [Email]