Tomorowo Taguchi (salaryman in Tetsuo)

1986
- Futsu saizu no kaijin (aka The Phantom of Regular Size)
1987
- Denchu Kozo no boken (aka The Adventure of Denchu Kozo, aka Adventures of Electric Rod Boy, aka The Great Analog World)
1988
- Tetsuo: The Iron Man
1990
- Sawako no koi (aka Love of Sawako)
1992
- Tetsuo II: Body Hammer
- Ooru naito rongu (aka All Night Long)
- Kirai... janaiyo (aka I Hate You... Not)
1993
- Ijô no hitobito: Densetsuno nijino sankyôdai
- Nudo no yoru (aka A Night in Nude)
- Uchiage hanabi, shita kara Miruka? Yoko kara Miruka? (aka Fireworks, Should We See It From the Side or the Bottom?)(TV)
- Maohgai (aka Sadistic City)
1994
- Enjeru dasuto (aka Angel Dust)
- Ai no shinsekai (aka A New Love in Tokyo)
- Undo
- Muma
- Kaze wa dotchi ni fuite iru? (aka In Which Direction Is the Wind Blowing?)
1995
- Love Letter (aka Rubureta, aka Letters of Love, aka When I Close My Eyes)
- Kamikaze Taxi
- Nozokiya (aka Voyeurs, Inc.)
- Ringu: Kanzen-ban (TV)
- Shinjuku kuroshakai: Chaina mafia sensô (aka Shinjuku Triad Society)
- Tokyo-ken (aka Tokyo Fist, aka Tokyo fisuto)
- Ashita (aka Goodbye for Tomorrow)
- Super-Coming
1996
- Ooru naito rongu 3: Saishuu-shô (aka All Night Long 3: The Final Chapter, aka All night long 3: Saishûshô)
- Swallowtail (aka Swallowtail & Butterfly)
- Gamera 2: Region shurai (aka Gamera 2: Advent of Legion, aka Gamera 2: Assault of the Legion)
- Sadist Song
- Makai tenshô: mado-hen (aka Ninja Resurrection 2: Hell's Spawn, aka Reborn From Hell II: Jubei's Revenge)
- Dangan ranna (aka D.A.N.G.A.N. Runner, aka Dangan Runner, aka Non-Stop)
1997
- Kawaki no machi (aka Innocent Hearts)
- Unagi (aka The Eel)
- Tetto Musashino-sen
- Watashitachi ga suki datta koto
- Tokyo biyori
- Full Metal gokudô (aka Full Metal Yakuza)
- Posutoman burusu (aka Postman Blues)
- Gokudô kuroshakai (aka Rainy Dog)
1998
- Sada
- Kanzo sensei (aka Dr. Akagi, aka Kanzo sensei)
- Fuyajo (aka Sleepless Town)
- Andoromedeia (aka Andromedia)
- Kaze no uta ga kikitai (aka I Want to Hear the Wind's Song)
- Daikaijû Tôkyô ni arawaru
- Beru epokku
- Three Businessmen
- Tadon to chikuwa
- The Turns of the Wheel
1999
- Makai tenshô: The Armageddon (aka Reborn From Hell: Samurai Armageddon)
- 24 jikan dake no uso (aka Twenty-Four Hour Lie) (TV)
- Nihon kuroshakai (aka Ley Lines)
- Tenshi ni misuterareta yoru
- Sôseiji (aka Gemini)
- Dead or Alive: Hanzaisha (aka Dead or Alive)
- Gohatto (aka Taboo, aka Tabou)
- Tomie
2000
- Kamome
- Sanmon yakusha (aka By Player)
- Sweet Sweet Ghost
- Tokyo gomi onna (aka Love Cinema Vol. 1, aka Tokyo Garbage Girl, aka Tokyo Trash Baby)
- Dead or Alive 2: Tôbôsha (aka Dead or Alive 2: Birds, aka Dead or Alive 2: Runaway)
- Senrigan
- Oshikiri
- Chinpira
2001
- Man-hole
2002
- Rokugatsu no hebi (aka A Snake of June)
- 11'09''01 - September 11 (aka 11 minutes 9 secondes 1 image, aka 11'09''01: Onze minutes, neuf secondes, un cadre, aka Onze minutes, neuf secondes, un cadre, aka September 11)(segment Japan)
- Keimusho no naka (aka Doing Time)
2003
- Vibrator

[Back to Tetsuo: The Iron Man] [Back to Shinjuku Triad Society] [Back to Rainy Dog] [Back to Full Metal Yakuza] [Back to Ley Lines] [Home] [Email]