Tomoka Hayashi (Nozomi of the Drew Illegal Repeat Kill Troop)

1998
- Taian ni butsumetsu
2000
- Shisha no gakuensai
- Garasu no nou (aka Sleeping Bride)
2001
- Stacy (aka Attack of the Schoolgirl Zombies)

[Back to Stacy] [Home] [Email]