Takashi Ishii (Director)

1988
-Tenshi no harawata: Akai memai
1991
- Gekka no ran
1992
- Shinde mo ii (aka Original Sin)
1993
- Nudo no yoru (aka A Night in Nude)
1994
- Tenshi no harawata: Yoruga matakuru (aka Alone in the Night)
- Tenshi no harawata: Akai senko (aka Angel Guts: Red Dizziness, aka Angel Guts: Red Vertigo)
1995
- Gonin (aka The Five)
1996
- Gonin 2 (aka Five Women)
1997
- Kuro no tenshi Vol. 1 (aka The Black Angel)
1999
- Kuro no tenshi Vol. 2 (aka Black Angel Vol. 2)
2000
- Freeze Me (aka Freezer)
2004
- Hana to hebi

[Back to Red Dizziness] [Home] [Email]