Shunsuke Sawada (Okazaki)

1997
- Kichiku dai enkai (aka Banquet of the Beasts)
2001
- Sora no ana (aka Antenna, aka Hole in the Sky)
- Kanashiku naruhodo Fujitsu na Yozora ni (aka Ryuko, in the Unfaithful Evening)
2004
- 69

[Back to Kichiku dai enkai] [Home] [Email]