Shinji Takeda - Filmography (Yoshizaki)

1992
- Shichi-nin no otaku: cult seven
1993
- "Jyajya uma narashi" (TV series)
1994
- Ai no shinsekai (aka A New Love in Tokyo)
- Hero Interview
- Dai shitsuren
1995
- Naito heddo (aka Night Head)
1998
- Tokyo Eyes
1999
- Oinaru genei (aka Barren Illusions)
- Gohatto (aka Taboo, aka Tabou (Gohatto))
2000
- Yo nimo kimyo na monogatari - Eiga no tokubetsuhen (aka Tales of the Unusual)
2001
- Katakuri-ke no kôfuku (aka The Happiness of the Katakuris)
- Kaïro (aka Pulse)

[Back to Kairo] [Home] [Email]