Satoshi Isaka (director)

1996
- Focus
1998
- Onna keiji Riko
- Onna keiji Riko megami (Venus) no eien
2000
- Hasen no marisu (aka The Frame)
2001
- Daburusu
2002
- Mr Rookie
2003
- G@me
- Mana ni dakarete

[Back to Focus] [Home] [Email]