Ryo Ishibashi - Filmography (Shigeharu Aoyama in Audition, Detective Kuroda in Suicide Circle, Detective Nakayama in The Grudge, Detective in Moon Child)

1983
- Aho-mance
1986
- Bokuno onna ni teodasuna
1988
- Yushun (aka Oracion)
1989
- A Sign Days
1994
- Blue Tiger (aka Irezumi)
- American Yakuza
- "Okane ga nai!" (mini-TV Series)
1995
- The Crossing Guard
- Shin kanashiki hittoman (aka Another Lonely Hitman, aka Shin Kanashiki Hitman)
1996
- Gokudo no onna-tachi: Kiken na kake
- Kidzu ritan (aka Kids Return)
- Chinpira (aka Chinpira: Two Punks)
- Back to Back (aka Back to Back: American Yakuza 2) (TV series)
1997
- Mukokuseki no otoko: Chi no shûkaku
- Tsumetai chi (aka An Obsession)
1999
- "Yomigaeru kinro" (TV series)
- Odishon (aka Audition)
2000
- Brother
- Koroshi
2002
- Jisatsu circle (aka Jisatsu sakuru, aka Suicide Circle, aka Suicide Club)
- Aiki
2003
- Moonchild
- G@me
2004
- The Grudge
2006
- 46-okunen no koi (aka 4.6 Billion Years of Love, aka Big Bang Love: Juvenile A)
- Waru
- Trapped Ashes
- The Grudge 2
2007
- Rogue

[Back to Audition] [Back to Suicide Circle] [Back to Another Lonely Hitman] [Back to The Grudge] [Back to Moon Child] [Home] [Email]