Ruby Wong (aka Cheuk Ling Wong) (Sam)

1997
-
Temegotchi (aka Si yu si ri)
- Yi ge zi tou de dan sheng (aka Too Many Ways to Be No. 1)

- Shi wan huo ji (aka Fireline, aka Lifeline)
- Oi nei oi do saat sei nei (aka Ai nin ai dao sha si nin, aka Killing Me Tenderly)
1998
- Fai seung dat yin (aka Expect the Unexpected, aka Fei chang tu ran)
1999
- Joi gin a long (aka Where a Good Man Goes, aka Zai jian a lang)
- Aau chin (aka An zhan, aka Running Out of Time)
- Wuting (aka Night Club)
- Anna and the King
2000
- Cheong wong (aka Double Tap, aka Qiang wang)
- Goo laam gwa lui (aka Gu nan gua nu, aka Needing You...)
2001
- Chung chong ging chaat (aka Chong zhuang jing cha, aka Hit Team)
- Chow tau yau liu (aka Runaway)
- Aau chin 2 (aka An zhan 2, aka Running Out of Time 2)
2002
- Gwaai sau hok yuen (aka Guai shou xiao yuan, aka U-Man)
2003
-
PTU
- Kei fung dik sau (aka Finding Mr. Perfect, aka Looking for Mr. Perfect, aka Qi feng di shou)

[Back to Temegotchi] [Home] [Email]