Natsuki Kato (Eiko)

1999
-
"Moero! Robokon" (aka Blazing Robocon!) (TV series)
2000
- Poppugurûpu koroshiya (aka Pop Beat Killers)
2001
- Stacy (aka Attack of the Schoolgirl Zombies)
2002
- "Cocorico Miracle Type" (TV series)
2003
- Battle Royale II (aka Batoru rowaiaru II: Rekuiemu
, aka Battle Royale 2, aka Battle Royale II: Requiem)
- "Yankee bokouni kaeru" (TV series)
2005
- Buraddo enjeru: shisutâ obu hâto

[Back to Stacy] [Back to Battle Royale 2] [Home] [Email]