Masatoshi Nagase (Detective Shibu in Suicide Circle, The Thunderbolt Buddha in Electric Dragon 80000V)

1983
- Shonben Rider
- Miyuki
1989
- Mystery Train
1990
- Bakayarô! 3: Henna yatsura
1991
- Musuko (aka My Sons)
1992

- Qiuyue (aka Autumn Moon)
- Otoko wa tsurai yo: Torajiro no seishun (aka Tora-san 45)
- Shinde mo ii (aka Original Sin)
1993
- Waga jinsei saiaku no toki (aka The Most Terrible Time in My Life)
1994
- Ôtobai shôjo
- Harukana jidai no kaidan o (aka Stairway to the Distant Past)
- Cold Fever (aka Á köldum klaka)
1995
- Flirt
- Berlin
1996
- Gakko 2 (aka A Class to Remember 2)
- Wana (aka Trap)
- Ullie
- Niji o tsukamu otoko
1997
- Yukai (aka Abduction)
1998
- Beautiful Sunday
- Three Businessmen
2000
- Electric Dragon 80000V
- Gojoe senki (aka Gojoe, aka GoJoe)
- Party 7
- Tojiru hi (aka A Closing Day, aka Enclosed Pain, aka Love Cinema Vol. 3)
2001
- Chloe
- Zeitaku na hone (aka Luxurious Bone)
- Pistol Opera
- Stereo Future
2002
- Jisatsu circle (aka Jisatsu sakuru, aka Suicide Circle, aka Suicide Club)
- Umi wa miteita (aka The Sea Watches)
-
"Mike Yokohama, Private Detective" - Episode 11: "Mike Hama Must Die!" (TV series) (details and downloads at www.alexcox.com)
- Yokohama (aka Siritsutantei Hama Maiku: Namae no nai mori, aka Mike Yokohama: A Forest with No Name)
[Back to Suicide Circle] [Back to Electric Dragon 80000V] [Home] [Email]