Leslie Cheung (Dr. Jim Law)

1978
- Hong lou chun shang chun (aka Erotic Dream of the Red Chamber)
1980
- Shi ye sheng (aka On Trial)
- Gu shou (aka The Drummer)
- Encore
1982
- Ning mung hoh lok (aka Lemon Can Be Happy, aka Ning meng ke le, aka Teenage Dreamers)
- Little Dragon Maiden
- Lie huo qing chun (aka Nomad)
- Energetic 21
- Da sao ba (aka Crazy Romance)
1983
- First Time
1984
- Yuen fan (aka Behind the Yellow Line, aka Fate, aka Yuan fen)
- Sheng dan kuai le (aka Merry Christmas, aka Merry X-mas)
- San wen zhi (aka Double Decker)
- Long feng zhi duo xing (aka Intellectual Trio)
1985
- Wei ni zhong qing (aka For Your Heart Only)
1986
- Ou ran (aka Last Song in Paris)
- Ying huang boon sik (aka A Better Tomorrow, aka The Color of a Hero, aka The Essence of Heroes, aka Gangland Boss, aka True Colors of a Hero)
1987
- Yin ji kau (aka Rouge, aka Yan zhi ko)
-
Ying huang boon sik II (aka A Better Tomorrow II, aka The Color of a Hero II)
- Sinnui yauman (aka A Chinese Ghost Story)
1988
- Sha zhi lian (aka Fatal Love)
- Chatter Street Killer
1989
- Xin zuijia paidang (aka Aces Go Places V: The Terracotta Hit, aka Mad Mission 5)
- Miss Asia Pageant 1989 (TV) (appearing as a guest singer!)
1990
- Sinnui yauman II (aka A Chinese Ghost Story Part II)
- Zong heng si hai (aka Once a Thief)
1991
- A Fei jing juen (aka A Fei zheng zhuan, aka A-Fei Tsing Chun, aka Ah Fei's Story, aka Days of Being Wild, aka The True Story of Ah Fei)
- Haomen yeyan (aka The Banquet, aka Ho moon ye yin, aka Party of a Wealthy Family)
1992
- Laam Gong juen ji faan fei jo fung wan (aka Arrest the Restless, aka Lan Jiang zhuan zhi fan fei zu feng yun, aka Nam Kong Legend: Anti-Punk Squad)
- Jia you xi shi (aka All's Well, Ends Well, aka Family Happiness)
1993
- Ba wang bie ji (aka Farewell My Concubine)
- Sediu yinghung tsun tsi dung sing sai tsau (aka The Eagle Shooting Heroes, aka The Eagle Shooting Heroes: Dong Cheng Xi Jiu, aka She diao ying xiong zhi dong cheng xi jiu)
- Hua tian xi shi (aka All's Well, Ends Well Too)
- Bai fa mo nu zhuan (aka The Bride with White Hair, aka Jiang-Hu: Between Love and Glory)
- Bai fa mo nu zhuan II (aka The Bride with White Hair 2, aka Jiang-Hu: Between Love and Glory 2)
1994
- Dung che sai duk (aka Ashes of Time, aka Dong xie xi du)
- Jin xiu qian cheng (aka Long and Winding Road)
- Ji de... xiang jiao cheng shu shi II: Chu lian qing ren (aka Over the Rainbow Under the Skirt)
- Gum gee yuk yip (aka He Is a Woman, She Is a Man, aka He's a Woman, She's a Man, aka Jin qi yu she)
- Dai fu zhi jia (aka Daai foo ji ga, aka It's a Wonderful Life)
1995
- Ye ban ge sheng (aka The Phantom Lover)
- Jin yu man tang (aka The Chinese Feast)
1996
- Feng yue (aka Temptress Moon)
- Yang ± Yin: Gender in Chinese Cinema
- Se qing nan nu (aka Viva Erotica)
- San seung hoi taan (aka Xin Shanghai tan)
- Gum gee yuk yip 2 (aka Jin qi yu she 2, aka Who's the Man, Who's the Woman, aka Who's the Woman, Who's the Man)
- Da san yuan (aka Tristar)
1997
- 97 ga yau choi si (aka 97 Gu you xi shi, aka All's Well, Ends Well 1997)
- Cheun gwong tsa sit (aka Happy Together, aka Chun guang zha xie, aka Happy)
1998
- On na ma dut lin na (aka Anna Magdalena)
- Knock Off
- Ninth Happiness
- Hong se lian ren (aka Red Lovers, aka Shanghai Story, aka A Time to Remember)
1999
- Sing yuet tung wa (aka Moonlight Express, aka Xing yue tong hua)
- Lau sing yue (aka The Kid, aka Liu xing yu)
2000
- Cheong wong (aka Double Tap, aka Qiang wang)
- Luen chin chung sing (aka Lian zhan chong sheng, aka Okinawa Rendez-vous)
2002
- Inner Senses (aka Yee do hung gaan, aka Yi du kong jian)
[Back to Inner Senses] [Home] [Email]