Kou Shibasaki – Filmography (Mitsuko Souma in Battle Royale, Izumi Miyamori in Kakashi, Yumi Nakamura in Chakushin Ari )

2000
- Battle Royale
- Dong jing gong lüe (aka Tokyo Raiders)
- Tokyo gomi onna (aka Love Cinema Vol. 1, aka Tokyo Garbage Girl, aka Tokyo Trash Baby)
2001
- Hashire! Ichiro
- Kakashi (aka Scarecrow)
- Go
- Soundtrack
- Kewaishi
2002
- Drive
- "Sora kara furu ichioku no hoshi" (TV series)
- Yomigaeri
2003
- Chakushin ari (aka One Missed Call, aka You've Got A Call)
- "Good Luck!!" (TV series)
- "Dr. Koto - Shinryoujo" (aka Dr. Coto's Clinic) (TV series)
2004
- "Orenji deizu" (aka Orange Days) (TV series)
- Sekai no chûshin de, ai wo sakebu

[Back to Battle Royale] [Back to Kakashi] [Back to Chakushin Ari] [Home] [Email]