Kimika Yoshino - Filmography (Misa)

1995
- "Help" (TV series)
- Eko Eko Azarak (aka Wizard of Darkness)
1996
- Baja Run
- Eko Eko Azaraku II (aka Wizard of Darkness II, aka Birth of the Wizard)
- Acri (aka The Legend of Homo-Aquarellius)
- Anrakki monki (aka Unlucky Monkey)

[Back to Wizard of Darkness] [Home] [Email]