Kenzo Kawarazaki (aka Kenzô Kawarasaki) – Filmography (Kozo Miyamori)

1969
- Aido (aka Aido: Slave of Love)
- Kigeki: Onna wa dokyô
1971
- Gishiki (aka The Ceremony)
1974
- Himiko
1978
- Ai no borei (aka L’Empire de la passion, aka Empire of Passion, aka Empire of the Passions, aka Fantôme amour, aka The Ghost of Love, aka In the Realm of Passion, aka Phantom Love)
1979
- Sengoku jieitai (aka G.I. Samurai, aka Time Slip)
1996
- Katte ni shiyagare!! Gyakuten keikaku
1997
- Parasaito Ivu (aka Parasite Eve)
1999
- "Ringu: Saishuu-shô" (aka "Ring: The Final Chapter") (TV series)
2000
- "Beautiful Life" (TV series)
- Whiteout
2001
- Kakashi (aka Scarecrow)

[Back to Kakashi] [Home] [Email]