Kee (Jingi)

1998
- Poruno sutâ (aka Pornostar)
2001
- Aoi haru (aka Blue Spring)
- Koroshiya Ichi (aka Ichi The Killer)
2002
- Kasei no canon (aka The Mars Canon)
2003
- 9 Souls
- Tokyo 10+01 (aka Tokyo Eleven)

[Back to Blue Spring] [Back to 9 Souls] [Back to Tokyo 10+01] [Back to Pornostar] [Home] [Email]