Kaneto Shindo (Director)

1951
- Aisai monogatari (aka Story of a Beloved Wife)
1952
- Gembaku no ko (aka Children of Hiroshima)
- Nadare (aka Avalanche)
1953
- Onna no issho
- Shukuzu
1954
- Dobu
1955
- Okami (aka Wolf)
1956
- Joyu (aka An Actress)
- Ryûri no kishi
- Gin shinju (aka Shirogane sinju)
1957
- Umi no yarodomo
1958
- Daigo Fukuryu-Maru (aka Lucky Dragon No. 5)
- Kanashimi wa onna dakeni
1959
- Hanayome-san wa sekai-ichi
1960
- Hadaka no shima (aka Naked Island, aka The Island)
1962
- Ningen
1963
- Haha (aka Mother)
1964
- Onibaba
(aka Devil Woman, aka The Demon, aka The Hole. aka The Ogress, aka The Witch)
1965
- Akuto (aka A Scoundrel, aka The Conquest)
1966
- Honnou (aka Lost Sex)
1967
-
Sei no kigen (aka Libido)
1968
- Tsuyomushi onna to yowamushi otoko (aka Operation Negligee, aka Strong Women, Weak Men)
- Yabu no naka no kuroneko (aka Black Cat from the Grove, aka Kuroneko, aka The Black Cat)
- Sei no kigen
1969
- Kagerou (aka Heat Wave Island)
1970
- Hadaka no Jukyu-sai (aka Live Today, Die Tomorrow!)
- Shokkaku
1972
- Sanka
- Kanawa
1973
- Kokoro (aka Love Betrayed, aka The Heart)
1974
- Waga michi (aka My Way)
1975
- Aru eiga-kantoku no shogai (aka Kenji Mizoguchi: The Life of a Film Director)
1977
- Chikuzan hitori tabi (aka The Life of Chikuzan)
1979
- Kôsatsu
1981
- Hokusai manga (aka Edo Porn)
1984
- Hokusai manga (aka Edo Porn)
1986
- Raku-yo-ju (aka Tree Without Leaves)
- Black Board
1988
- Sakura-tai Chiru
1992
- Bokuto kidan (aka The Strange Story of Oyuki)
1995
-
Gogo no Yuigon-jo (aka A Last Note)
1999
- Ikitai (aka Will to Live)
2000
- Sanmon yakusha (aka By Player)
2003
- Fukuro (aka Owl)

[Back to Onibaba] [Home] [Email]