Hitomi Miwa (Yuki in Ju-on (TV Version), Enomoto Haruka in Lovesick Dead, Shinohara Rika in EM-Embalming)

1998
- Eko eko azaraku III (aka Misa the Dark Angel)
1999
- EM-Embalming (aka Embalming, aka Enbamingu)
2000

- Ju-on (V-Cinema)
- Hakkyousuru kuchibiru (aka Crazy Lips)
2001
- Lovesick Dead (aka Shibito no koiwazurai)
- Gore from Outer Space (aka Chi wo suu uchuu)
2004
- Koi no mon

[Back to Ju-on, TV Version] [Back to Lovesick Dead] [Back to EM-Embalming] [Home] [Email]