Hitomi Kuroki - Filmography (Matsubara Yoshimi)

1986
- Keshin
1987
- Hanazono no meikyu (aka Labyrinth of Flower Garden)
1988
- Anego
1991
- Jutai (aka Traffic Jam)
1996
- Hakusyuu no Toki (TV series)
- "Yakai no hate" (TV series)
1997
- Shitsurakuen (aka Paradise Lost)
1998
- "Aishi suginakute yokatta" (TV series)
- Sada
1999
- "Ringu: Saishuu-shô" (aka "Ring: The Final Chapter") (TV series)
- "Majo no joken" (TV series)
2000
- Hasen no marisu (aka The Frame)
- Senrigan
- Return of Happiness
- "Oyajii" (TV series)
- "Imagine" (TV series)
2002
- Dark Water (aka Honogurai mizu no soko kara)
2003 (set for release)
- T.R.Y.

[Back to Dark Water] [Home] [Email]