Hitomi Kobayashi - Filmography

1987
- Kobayashi Hitomi ougi kaikan: tsuya
- Kobayashi Hitomi no reijo monogatari
- Hard Petting
1988
- Evil Dead Trap (aka Shiryo no wana, aka Evil Dead's Trap)

[Back to Evil Dead Trap] [Home] [Email]