Hiroshi Tamaki (Wataru Higure)

2001
- Waterboys
2002

- Ghost System (aka Ghosuto shisutemu)
- Sabu
2003
- Rokkazu (aka Rockers)
- Revolver - Aoi haru
2004
- Amemasu no kawa (aka The Hotel Venus)

[Back to Ghost System] [Back to Sabu] [Home] [Email]